om meg 


I mine arbeider har jeg ofte fokus på det helt alminnelige og hverdagslige. Materialene jeg jobber med i mitt billeduttrykk er kull, akryl og olje.

Kjente objekter er ofte utgangspunkt i mine arbeider, gjerne satt i en ny setting, for å kunne gi rom for studie og refleksjon. På sett og vis er dette også å gi det enkelte verdi, løftet fram av det som vi omgir oss med. Arbeidene gir gjerne opplevelse av ro, og ofte er tilbakemeldingene på mine arbeider at poesien er fremtredende.

Åpne landskap er også en inspirasjon i maleprosessen. Åpenhet, utsikt og vidsyn er gjerne begreper i arbeidsprosessen.

For meg er prosessen viktig. Fasinasjon er en inspirasjonskilde, fasinasjon av motivet eller av mulighetene som ligger i malemediet, gjerne med en leken tilnærming.

Å male er for meg å oppdage, å gi uttrykk for en tanke, og å utforske både teknikk og uttrykk.